Kadra Medyczna USK 1

Kadra medyczna SP ZOZ USK im. Norberta Barlickiego w Łodzi

Centralny Blok Operacyjny
dr n. med. Ulbrich Krzysztof specjalista anestezjolog koordynator Centralnego Bloku Operacyjnego
Gabinet Stomatologii Ogólnej
lek. dent. Mucha Marek mł. asystent
Izba Przyjęć
lek. med. Balcerzyk-Barzdo Elżbieta specjalista medycyny ratunkowej kierownik Izby Przyjęć
lek. med. Strzelecki Piotr specjalista medycyny ratunkowej st. asystent
dr n. med. Muras Zbigniew specjalista z zakresu chirurgii ogólnej, specjalista medycyny ratunkowej st. asystent
lek. med. Szendzikowski Wojciech specjalista z zakresu chorób wewnętrznych st. asystent
lek. med. Kuzan Maciej specjalista z zakresu chorób wewnętrznych
lek. med. Jarek Joanna specjalizant z zakresu medycyny ratunkowej
lek. med. Lipiński Marek specjalizant z zakresu medycyny ratunkowej
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
prof.dr hab. n. med. Gaszyński Wojciech specjalista anestezjolog, specjalista medycy ratunkowej p.o. lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
dr n. med. Wieczorek Andrzej specjalista anestezjolog z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
lek. med. Augustyniak Ewa specjalista anestezjolog st. asystent
lek. med. Bratkowski Mariusz specjalista anestezjolog st. asystent
dr n. med. Dekert Piotr specjalista anestezjolog st. asystent
prof.dr hab. n. med. Gaszyński Tomasz specjalista anestezjolog st. asystent-koordynator
lek. med. Grabarek Monika specjalista anestezjolog st. asystent
lek. med. Krupowczyk Wojciech specjalista anestezjolog st. asystent
lek. med. Leśniewicz Tomasz specjalista anestezjolog st. asystent
lek. med. Nowak Dawid specjalista anestezjolog st. asystent
lek. med. Piegat Mariusz specjalista anestezjolog st. asystent
lek. med. Poznańska Grażyna specjalista anestezjolog st. asystent
dr n. med. Ratajczyk Paweł specjalista anestezjolog st. asystent
lek. med. Szubert Anna specjalista anestezjolog st. asystent
dr n. med. Tokarz Anna specjalista anestezjolog st. asystent
lek. med. Uznańska-Kuna Ewa specjalista anestezjolog st. asystent
lek. med. Żaryski Witold specjalista anestezjolog st. asystent
dr n. med. Hilewicz-Suzin Jadwiga specjalista anestezjolog
lek. med. Bocheńska Ewa rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Bogdańska-Trykacz Magdalena rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Borkowski Bartosz rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Gumowska Anna rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Góralczyk-Sławińska Karolina rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Jabłoński Łukasz rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Jaskółowska Joanna rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Jeż Bogusława rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Kaczmarek Łukasz rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Kaźmierczak-Sowa Adriana rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Krakowiak Julia rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Krukowska Małgorzata rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Kwapisz Hubert rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Michalska Barbara rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Myszkowska Anna rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Nowak-Tim Justyna rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Pastusiak Adam rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Puszcz Cezary rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Roszkowska Maja rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Sambor Dominik rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Sołtys Grzegorz rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Stankiewicz-Rudnicki Michał rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Szczur Tomasz rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Szewczyk Elżbieta rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Szymelfenig Gabriela rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Walis Michał rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Wasiak Marta rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Żurek Małgorzata rezydent, specjalizant z zakresu anestezjologii lekarz - rezydent
lek. med. Gąsiorowski Piotr specjalizant z zakresu anestezjologii
Oddział Kliniczny Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej
dr n. med. Zielińska-Kaźmierska Bogna specjalista chir. szczękowej p.o. lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
dr n. med. Grodecka Joanna specjalista chir. szczękowej z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
lek. dent. Kowalczyk Tomasz specjalista chir. szczękowej st. asystent
lek. dent. Kruczykowska Lidia specjalista chir. szczękowej st. asystent
dr n. med. Neskoromna-Jędrzejczak Aneta specjalista chir. szczękowej st. asystent
lek. dent. Plewińska Alicja specjalista chir. szczękowej st. asystent
dr n. med. Przygoński Aleksander specjalista chir. szczękowej st. asystent
lek. dent. Barłóg Tomasz rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. med. Bogusiak Katarzyna rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. dent. Kacprzak Jowita rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. med. Kurczyński Michał rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. dent. Lewicki Michał rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. dent. Milcarz Radosław rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. med. Pyfel Michał rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. dent. Szram Oskar rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
dr n. med. Teodorczyk-Werfel Dominika rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
lek. stom. Wróbel-Roztropiński Artur rezydent, specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej lekarz - rezydent
Famulski Bartłomiej specjalizant z zakr. chir. szczękowo-twarzowej
lek. dent. Sopińska Katarzyna specjalizant z zakresu chir. stomatologicznej lekarz - rezydent
lek. dent. Bakalarz Agnieszka mł. asystent
lek. dent. Chomik Artur specjalizant z zakresu chir. stomatologicznej
lek. dent. Kotowski Marcin specjalizant z zakresu chir. stomatologicznej
lek. med. Rumińska Karolina specjalizant z zakresu chir. stomatologicznej
Oddział Kliniczny Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej
dr n. med. Jurałowicz Piotr specjalista z zakresu chirurgii ogólnej p.o. lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
lek. med. Janiak Adam specjalista z zakresu chirurgii ogólnej, specjalista gastroenterolog st. asystent
lek. med. Witczak Andrzej specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej st. asystent
dr n. med. Czekalski Paweł specjalista z zakresu chirurgii ogólnej st. asystent
dr n. med. Janczak Przemysław specjalista z zakresu chirurgii ogólnej st. asystent
dr n. med. Klimczak Jerzy specjalista chorób wewnętrznych st. asystent
dr n. med. Pakuła Dariusz specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej st. asystent
dr n. med. Palczak Artur specjalista z zakresu chirurgii ogólnej st. asystent
dr n. med. Szewczyk Tomasz specjalista z zakresu chirurgii ogólnej st. asystent
lek. med. Fuchs Paweł rezydent, specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej lekarz - rezydent
lek. med. Kamiński Mateusz rezydent, specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej lekarz - rezydent
lek. med. Szmiel Aneta rezydent, specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej lekarz - rezydent
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
prof.dr hab. n. med. Strzelczyk Janusz specjalista transplantolog, specjalista z zakresu chirurgii ogólnej lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Szymański Dariusz specjalista transplantolog, specjalista z zakresu chirurgii ogólnej z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
dr n. med. Durczyński Adam specjalista z zakresu chirurgii ogólnej st. asystent
dr n. med. Hogendorf Piotr specjalista z zakresu chirurgii ogólnej, specjalizant z zakresu transplantologii st. asystent
dr n. med. Hołyński Jarosław specjalista z zakresu chirurgii ogólnej st. asystent
dr n. med. Nowicki Michał specjalista z zakresu chirurgii ogólnej, specjalizant z zakresu transplantologii st. asystent
dr n. med. Szwedziak Krzysztof specjalista z zakresu chirurgii ogólnej st. asystent
lek. med. Grząsiak Oliwia rezydent, specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej lekarz - rezydent
lek. med. Wlaźlak Michał rezydent, specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej lekarz - rezydent
lek. med. Izdebski Witold specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej mł. asystent
lek. med. Król Aleksander specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej mł. asystent
lek. med. Klimczak Tomasz specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej mł. asystent
lek. med. Maciejewski Piotr specjalizant z zakresu chirurgii ogólnej mł. asystent
Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z Odcinkiem dla Dzieci
dr hab. n. med., prof. nadzw. UM Antoszewski Bogusław specjalista chir. plastycznej lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Pisera Paweł specjalista chir. plastycznej z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
dr n. med. Fijałkowska Marta specjalista chir. plastycznej st. asystent
dr n. med. Iljin Aleksandra specjalista chir. plastycznej st. asystent
dr n. med. Kot Małgorzata specjalista chir. plastycznej st. asystent
dr n. med. Lewandowicz Edward specjalista chir. plastycznej st. asystent
dr hab. n. med. Rykała Jan specjalista chir. plastycznej st. asystent
dr n. med. Zieliński Tomasz specjalista chir. plastycznej st. asystent
dr n. med. Kasielska-Trojan Anna rezydent, specjalizant z zakr. chir. plastycznej lekarz - rezydent
lek. med. Stabryła Piotr rezydent, specjalizant z zakr. chir. plastycznej lekarz - rezydent
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii z Odcinkiem dla Dzieci
dr n. med. Antczak-Marczak Monika specjalista alergolog, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, p.o. lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
dr n. med. Elgalal Anna specjalista alergolog, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, st. asystent
lek. med. Jarmakowska Katarzyna specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu chorób płuc st. asystent
dr n. med. Kierszniewska-Stępień Dorota specjalista alergolog, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, st. asystent
dr n. med. Kołacińska-Flont Marta specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu alergologii st. asystent
lek. med. Kozanecki Sławomir specjalista diabetolog, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, st. asystent
dr hab. n. med. Kupczyk Maciej specjalista alergolog, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, st. asystent
dr n. med. Kupryś-Lipińska Izabela specjalista alergolog, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych,
specjalizant z zakresu chorób płuc
st. asystent
dr n. med. Majak Paweł specjalista alergolog, specjalista z zakresu pediatrii, st. asystent
dr hab. n. med. Panek Michał specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc st. asystent
dr n. med. Tworek Damian specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu alergologii st. asystent
lek. med. Korczyńska-Krawczyk Paulina specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych mł. asystent
lek. med. Łacwik Piotr specjalizant z zakresu alergologii mł. asystent
Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej
prof.dr hab. n. med. Małecka-Panas Ewa specjalista gastroenterolog lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Pazurek Marek specjalista gastroenterolog z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
lek. med. Boduła Anna specjalista z zakresu chorób wewnętrznych,
specjalizant z zakresu gastroenterologii
st. asystent
dr n. med. Durko Łukasz specjalista gastroenterolog st. asystent
dr hab. n. med. Gąsiorowska Anita specjalista gastroenterolog st. asystent
dr n. med. Kaczka Aleksandra specjalista gastroenterolog st. asystent
lek. med. Krzyczmanik Dariusz specjalista z zakresu chorób zakaźnych st. asystent
dr n. med. Mokrowiecka Anna specjalista gastroenterolog st. asystent
lek. med. Oset Piotr specjalista gastroenterolog st. asystent
dr n. med. Sobol-Pacyniak Anna specjalista z zakresu chorób wewnętrznych st. asystent
dr hab. n. med. Talar-Wojnarowska Renata specjalista gastroenterolog st. asystent
lek. med. Dobras Marta specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalista z zakresu gastroenterologii st. asystent
dr n. med. Kotynia Justyna specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog st. asystent
lek. med. Żyła Magdalena specjalista z zakresu chorób wewnętrznych st. asystent
lek. med. Winter Katarzyna specjalista z zakresu chorób wewnętrznych st. asystent
lek. med. Bladowska-Dekert Katarzyna specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych mł. asystent
lek. med. Domżał-Magrowska Danuta rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
lek. med. Kowalski Marek rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
lek. med. Kozak-Tasarz Anna rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
lek. med. Włodarczyk Barbara rezydent, specjalizant z zakresu gastroenterologii lekarz - rezydent
lek. med. Włodarski Wojciech specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych mł. asystent
lek. med. Woźniak Małgorzata rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
lek. med. Słomka  Marta specjalista z zakresu chorób wewnętrznych lekarz
Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego
dr hab. n. med., prof. nadzw. UM Jaskólski Dariusz specjalista z zakresu neurochirurgii lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Tybor Krzysztof specjalista z zakresu neurochirurgii z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
dr n. med. Hupało Marlena specjalista z zakresu neurochirurgii kierownik Pracowni Neurofizjologii
dr n. med. Andrzejak Stanisław specjalista z zakresu neurochirurgii st. asystent
dr n. med.  Bryszewski Bartosz specjalista z zakresu neurochirurgii st. asystent
dr n. med. Fortuniak Jan specjalista z zakresu neurochirurgii st. asystent
dr n. med. Heleniak Mariusz specjalista z zakresu neurochirurgii st. asystent
dr n. med. Jakubowski Jacek specjalista z zakresu neurochirurgii st. asystent
dr n. med. Kasprzak Piotr specjalista z zakresu neurochirurgii st. asystent
lek. med. Papierz Tomasz specjalista z zakresu neurochirurgii st. asystent
dr n. med. Wójcik Rafał specjalista z zakresu neurochirurgii st. asystent
dr n. med. Ormezowska Elżbieta psycholog
lek. med. Piotrowski Michał rezydent, specjalizant z zakresu neurochirurgii lekarz - rezydent
lek. med. Bobeff Ernest specjalizant z zakresu neurochirurgii mł. asystent
lek. med. Wiśniewski Karol specjalizant z zakresu neurochirurgii mł. asystent
Oddział Kliniczny Neurologii
dr hab. n. med. Stasiołek Mariusz specjalista z zakresu neurologii lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Mochecka-Thoelke Alina specjalista z zakresu neurologii z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
lek. med. Barzyk Marzena specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Ciach Agnieszka specjalista z zakresu neurologii st. asystent
lek. med. Fortak-Michalska Maria specjalista z zakresu neurologii st. asystent
lek. med. Grudziecka-Pyrek Monika specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Jasek Łukasz specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr hab. n. med. Jurewicz Anna specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Juryńczyk Maciej specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Odyniec Artur specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Pentela-Nowicka Jolanta specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr hab. n. med. Rożniecki Jacek specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Siger Małgorzata specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Świderek-Matysiak Mariola specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Walczak Agata specjalista z zakresu neurologii st. asystent
dr n. med. Zielińska Małgorzata specjalista z zakresu neurologii Kierownik Pracowni Elektrofizjologii
dr n. med. Mycko Marcin specjalista z zakresu neurologii st. asystent
lek. med. Bakalarz Marcin rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Duchań Aleksandra rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Mariasiewicz-Przesór Magdalena rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Michalak Radosław rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Salwierak-Głośna Karolina rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Selmaj Igor rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Żurawska Anna rezydent, specjalizant z zakresu neurologii lekarz - rezydent
lek. med. Makowska Marianna specjalizant z zakresu neurologii
Oddział Nefrologii
dr hab. n. med. prof. UM Kurnatowska Ilona specjalista chorób wewnętrznych, transplantolog, nefrolog Kierownik Oddziału
dr n. med. Szklarek-Kubicka Magdalena specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, specjalizant z zakresu transplantologii klinicznej st. asystent
lek. med. Łacina  Dominik specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog st. asystent
lek. med. Gołębiewska-Walczak Agnieszka specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog st. asystent
dr hab. n. med. prof. UM Pietras Tadeusz specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, psychiatrii st. asystent
lek. med. Chrul Sławomir specjalista nefrolog st. asystent
lek. med. Kosmalski Marcin Specjalista  chorób wewnętrznych, diabetolog st. asystent
lek. med. Pękala-Wojciechowska Anna Specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog st. asystent
lek. med. Wajdlich  Małgorzata specjalista chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu nefrologii st. asystent
Oddział Kliniczny Okulistyki z Odcinkiem dla Dzieci
prof.dr hab. n. med. Omulecki Wojciech specjalista z zakresu okulistyki lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Synder Aleksandra specjalista z zakresu okulistyki z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
dr n. med. Bilińska Ewa specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr hab. n. med. Broniarczyk-Loba Anna specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
lek. med. Drobniewski Igor specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr n. med. Grymin Hanna specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
lek. med. Kiszewska-Szyszow Joanna specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
lek. med. Konarska Sylwia specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr n. med. Latecka-Krajewska Beata specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr n. med. Nowakowska Olimpia specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
lek. med. Owidzka Marta specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr n. med. Pałenga-Pydyn Dorota specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr n. med. Stępień Joanna specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr hab. n. med. Wilczyński Michał specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr n. med. Zamojska Ewa specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr n. med. Orczykowska Maria specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
lek. med. Filipek Edyta rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Kucharczyk-Pośpiech Magdalena rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Pośpiech-Żabierek Aleksandra rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Radzik Daria rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
dr n. med. Rajska Kinga rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Simiera Justyna rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Spychała Monika rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Tokarczyk Justyna rezydent, specjalizant z zakresu okulistyki lekarz - rezydent
lek. med. Topolska Irena specjalizant z zakresu okulistyki mł. asystent
lek. med. Cipkowska Małgorzata specjalizant z zakresu okulistyki
lek. med. Mróz Izabella specjalizant z zakresu okulistyki
Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej
dr hab. n. med., prof. nadzw. UM Pietruszewska Wioletta specjalista z zakresu alergologii specjalista z zakresu otorynolaryngologii lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Bojanowska-Poźniak Katarzyna specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
lek. med. Dąbrowska Katarzyna specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
dr n. med. Durko Marcin specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
dr n. med. Jankowski Andrzej specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
prof.dr hab. n. med. Józefowicz-Korczyńska Magdalena specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
dr n. med. Kozłowski Zbigniew specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
dr n. med. Mazerant Marcin specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
dr n. med. Olejniczak Izabela specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
dr n. med. Pajor Anna specjalista z zakresu audiologii i foniatrii specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
lek. med. Stańczyk Ramzes specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
Prof. nadzw. UM dr hab.n.med. Starska-Kowarska Katarzyna specjalista z zakresu otorynolaryngologii st. asystent
lek. med. Krystkiewicz Paweł specjalista z zakresu otorynolaryngologii mł. asystent
prof.dr hab. n. med. Durko Tomasz specjalista z zakresu otorynolaryngologii
dr n. med. Kowalska Paulina specjalista z zakresu otorynolaryngologii, specjalizant z zakresu audiologii i foniatrii
lek. med. Chmielecka-Rutkowska Jolanta rezydent, specjalizant z zakresu otorynolaryngologii lekarz - rezydent
lek. med. Gos Karolina rezydent, specjalizant z zakresu audiologii i foniatrii lekarz - rezydent
lek. med. Kott Katarzyna rezydent, specjalizant z zakresu otorynolaryngologii lekarz - rezydent
lek. med. Lucas Grzelczyk Weronika rezydent, specjalizant z zakresu otorynolaryngologii lekarz - rezydent
lek. med. Pieczykolan Anna rezydent, specjalizant z zakresu otorynolaryngologii lekarz - rezydent
lek. med. Popek Barbara rezydent, specjalizant z zakresu otorynolaryngologii lekarz - rezydent
lek. med. Sucherska Aleksandra rezydent, specjalizant z zakresu otorynolaryngologii lekarz - rezydent
lek. med. Więclewski Łukasz rezydent, specjalizant z zakresu otorynolaryngologii lekarz - rezydent
lek. med. Mikołajczyk Kinga specjalizant z zakresu otorynolaryngologii
lek. med. Nurkowska Monika specjalizant z zakresu otorynolaryngologii
Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii
prof.dr hab. n. med. Górski Paweł specjalista z zakresu alergologii lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Marczak Jerzy specjalista chorób płuc z-ca lekarza-kierownika Oddziału Klinicznego
dr n. med. Grabska-Kobyłecka Izabela specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizantka z zakresu chorób płuc st. asystent
dr n. med. Kmiecik Tomasz specjalista z zakresu alergologii st. asystent
dr n. med. Kołomecka Maria specjalista z zakresu geriatrii st. asystent
dr hab. n. med. Kwiatkowska Sylwia specjalista z zakresu alergologii, specjalista z zakresu chorób płuc st. asystent
dr n. med. Majewski Sebastian specjalista chorób płuc st. asystent
dr hab. n. med. Piotrowski Wojciech specjalista z zakresu alergologii
dr n. med. Zielińska-Wyderkiewicz Ewa specjalista z zakresu alergologii st. asystent
lek. med. Domagała Mateusz specjalista chorób wewnętrznych st. asystent
lek. med. Górski Witold specjalista chorób wewnętrznych st. asystent
lek. med. Białas Adam rezydent, specjalizant z zakresu chorób płuc lekarz - rezydent
lek. med. Dutkowska Agata rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
lek. med. Kołomecka-Kochańska Ewa rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
lek. med. Pietrusińska Małgorzata rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
lek. med. Poznański Michał rezydent, specjalizant z zakresu chorób wewnętrznych lekarz - rezydent
Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Antczak Adam specjalista chorób płuc lekarz - kierownik Oddziału Klinicznego
dr n. med. Ciebiada Maciej specjalista chorób płuc st. asystent
dr n. med. Kroczyńska-Bednarek Jadwiga specjalista chorób płuc st. asystent
dr n. med. Nielepkowicz-Goździńska Agnieszka specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizantka z zakresu chorób płuc st. asystent
Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)
dr n. med. Kasielski Marek specjalista z zakresu medycyny rodzinnej kierownik P.O.Z.
lek. med. Górska Urszula specjalista z zakresu medycyny rodzinnej, specjalista z zakresu pediatrii st. asystent
lek. med. Rutkowska Agnieszka specjalista z zakresu medycyny rodzinnej, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych st. asystent
lek. med. Barwiński Andrzej specjalista z zakresu medycyny sportowej, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych
Zespół Poradni Przyklinicznych
dr n. med. Bocheńska-Marciniak Małgorzata specjalista alergolog koordynator poradni
lek. med. Mroszczyk Hanna psychiatra
dr n. med. Bogus-Buczyńska Izabela specjalista alergolog st. asystent
dr n. med. Kaczmarek Jadwiga specjalista alergolog, pediatra st. asystent
prof. dr hab. n. med. Modzelewski Bogdan specjalista chirurg
dr n. med. Wasiak Wojciech specjalista chorób płuc
lek. med. Miłkowska-Dymanowska Joanna specjalista chorób wenętrznych, specjalizant z zakresu chorób płuc
dr n. med. Zawiasa Anna specjalista chorób wenętrznych, specjalizant z zakresu nefrologii
lek. med. Czerniecka-Ronowska Anna specjalista dermatolog
dr n. med. Trzcińska-Bill Ewa specjalista dermatolog, specjalizant z zakresu alergologii
lek. med. Zasadzińska Grażyna specjalista diabetolog
dr n. med. Górska-Ciebiada Małgorzata specjalista diabetolog
lek. med. Jakubczyk Ewa specjalista diabetolog
dr n. med. Jurczyńska Jolanta specjalista diabetolog
prof. dr hab. n. med. Loba Jerzy specjalista diabetolog
dr n. med. Pawłowski Maciej specjalista diabetolog
dr n. med. Saryusz-Wolska Małgorzata specjalista diabetolog
dr n. med. Szymańska-Garbacz Elektra specjalista diabetolog
lek. med. Wójcik-Odyniec Joanna specjalista diabetolog
dr n. med. Chmielnicka-Pruszczyńska Małgorzata specjalista diabetolog
dr n. med. Kotynia Justyna specjalista gastroenterolog
lek. med. Skrzyńska-Kośmider Anna specjalista ginekolog
lek. med. Orłowska Katarzyna specjalizant z zakresu ginekologii 
lek. med. Kuczerenko Joanna specjalista medycyny rodzinnej
dr n. med. Chrul Sławomir specjalista nefrolog, specjalista z zakresu pediatrii
lek. med. Masajtis-Zagajewska Anna specjalista nefrolog, specjalista chorób wenętrznych,
specjalizant z zakresu transplantologii
dr n. med. Makówka Agnieszka specjalista nefrolog, specjalista transplantolog, specjalista chorób wenętrznych
dr n. med. Rutkowska-Majewska Ewa specjalista nefrolog, specjalista transplantolog, specjalista chorób wenętrznych
dr hab. n. med. Kurnatowska Ilona specjalista nefrolog, specjalista transplantolog, specjalista chorób wenętrznych
dr n. med. Wróbel-Wiśniewska Grażyna specjalista neurochirurg
dr n. med. Durko Agnieszka specjalista neurolog
dr n. med. Urbaniak Jolanta specjalista neurolog st. asystent
dr n. med. Zielińska Małgorzata specjalista neurolog st. asystent
lek. med. Sułkowska Joanna specjalista otorynolaryngologia
lek. med. Sobczyńska Krystyna specjalista pediatra
dr hab. n. med. Zieliński Andrzej specjalista w zakresie chir. plastycznej
dr n. med. Manowska Bogusława specjalista z zakresu chir. szczękowej, specjalista z zakresu stomatologii st. asystent
lek. med. Gilewska Małgorzata specjalista z zakresu chorób wewnętrznych
lek. med. Loba Małgorzata specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu diabetologii
lek. med. Klimczak Ewa specjalista z zakresu okulistyki st. asystent
dr n. med. Orczykowska Maria specjalista z zakresu okulistyki
lek. med. Królikowska-Niesiołowska Anna specjalista z zakresu okulistyki
lek. med. Skupińska Grażyna specjalista z zakresu okulistyki
lek. med. Fiłatow Serhij specjalista z zakresu okulistyki
lek. med. Dudek Joanna specjalista z zakresu okulistyki
dr n. med. Loba Piotr specjalista z zakresu okulistyki
lek. med. Juszczyk Joanna specjalista z zakresu okulistyki
dr n. med. Muras-Szwedziak Katarzyna specjalizant z zakresu chorób wenętrznych
Lek. med. Wajdlich Małgorzata specjalista chorób wewnętrznych, specjalizant nefrologii
lek. med. Zdzieszyński Marcin specjalizant z zakresu okulistyki
Stacja Dializ
dr n. med. Zwiech Rafał specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog p.o. kierownika Stacji Dializ
lek. med. Pietrzak Beata specjalista  chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog kliniczny, transfuzjolog kliniczny z-ca lekarza - kierownika Oddziału Klinicznego
lek. med. Bratkowska Katarzyna specjalista chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu nefrologii st. asystent
lek. med. Sęk-Szczepanowska Karolina specjalista chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu nefrologii st. asystent
lek. med. Nykiel Paweł specjalista  chorób wewnętrznych  st. asystent
lek. med. Płuciennik Agnieszka specjalista  chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu nefrologii st. asystent
Dr n.med. Zawiasa Anna specjalista  chorób wewnętrznych, specjalizant z zakresu nefrologii st. asystent
Zakład Patomorfologii
prof.dr hab. n. med. Danilewicz Marian specjalista patomorfolog kierownik zakładu
dr hab. n. med. Sporny Stanisław specjalista patomorfolog st. asystent
dr n. med. Taran Katarzyna specjalista patomorfolog st. asystent
dr n. med. Wierzchniewska-Ławska Agnieszka specjalista patomorfolog st. asystent
lek. med. Duda-Szymańska Joanna specjalista patomorfolog st. asystent
prof.dr hab. n. med. Wągrowska-Danilewicz Małgorzata specjalista patomorfolog st. asystent
dr n. med. Bąkiewicz Anna specjalista patomorfolog
dr n. med. Lewy-Trenda Iwona specjalista patomorfolog
lek. med. Antoszczyk Łukasz specjalista patomorfolog, specjalista medycyny sądowej
prof.dr hab. n. med. Papierz Wielisław specjalista patomorfolog, specjalista neuropatolog
lek. med. Pyziak Łukasz specjalista patomorfolog
lek. med. Scrinscaia Olga specjalizant z zakresu patomorfologii mł. asystent
lek. med. Foks Maciej specjalizant z zakresu patomorfologii
lek. med. Janczar Karolina specjalizant z zakresu patomorfologii
lek. med. Lewandowska Małgorzata specjalizant z zakresu patomorfologii
Zakład Radiologii
dr hab. n. med. Stefańczyk Ludomir specjalista radiolog kierownik zakładu
lek. med. Kaczmarska Magdalena specjalista radiolog z-ca kierownika
dr n. med. Antosik-Biernacka Aneta specjalista radiolog st. asystent
lek. med. Biniecki Radosław specjalista radiolog st. asystent
dr n. med. Chrząstek Jarosław specjalista radiolog st. asystent
dr n. tech. Elgalal Marcin specjalista radiolog st. asystent
dr n. med. Grzelak Piotr specjalista radiolog st. asystent
lek. med. Kowalewski Jerzy specjalista radiolog st. asystent
lek. med. Kuś Kamila specjalista radiolog st. asystent
dr n. med. Marchwicka-Wasiak Magdalena specjalista radiolog st. asystent
dr n. med. Olszycki Marek specjalista radiolog st. asystent
lek. med. Szymczyk Konrad specjalista radiolog st. asystent
dr n. med. Ścibór Janusz specjalista radiolog st. asystent
lek. med. Trębiński Łukasz specjalista radiolog st. asystent
lek. med. Biernacki Romuald specjalista radiolog
lek. med. Szubert Wojciech specjalista radiolog
dr n. med. Majos Agata specjalista radiolog
lek. med. Szymczyk Ewa specjalista kardiolog st. asystent
lek. med. Strzelczyk Marcin specjalizant z zakresu radiologii
lek. med. Arazińska Agata rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Gębska-Kośla Katarzyna rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Gontarczyk Paulina rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Kubiś-Lewicka Anna rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Magdzińska Justyna rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Michalska Izabela rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Nowak Karolina rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Strzelczyk Marcin rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Ustyniak Sergiusz rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
lek. med. Zieliński Mateusz rezydent, specjalizant z zakresu radiologii lekarz - rezydent
Zakład Rehabilitacji
dr n. med. Woszczak Marek specjalista fizjoterapii specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej kierownik Zakładu Rehabilitacji
mgr Szczepanik Marcin specjalista fizjoterapii z-ca kierownika
mgr Marciniak Bartłomiej specjalista fizjoterapii st. asystent
mgr Olbromska Anna specjalista fizjoterapii st. asystent
mgr Walak Jarosław specjalista fizjoterapii st. asystent
mgr Zajdel Marta specjalista fizjoterapii st. asystent
dr n. med. Niewodniczy Maciej fizjoterapeuta specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej asystent
mgr Grabiańska Ewa fizjoterapeuta asystent fizjoterapeuta
Kiciński Sebastian fizjoterapeuta asystent fizjoterapeuta
Czarnecki Zbigniew masażysta
Mroczyński Piotr Technik fizjoterapii koordynator pracowni rehabilitacji
Sobiecki Andrzej Technik fizjoterapii technik medyczny fizjoterapeuta
Rokiel Mirosław Technik fizjoterapii st. technik med
Ciepłucha Sławomir Technik fizjoterapii technik medyczny
Wolińska Anna Technik fizjoterapii st. technik med
Rożnowska Barbara Technik fizjoterapii st. technik med
Derlich Grażyna Technik fizjoterapii
Mikołajczyk Zofia Technik fizjoterapii
Opuchlik Barbara Technik fizjoterapii
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
dr hab. n.med,
prof.nadzw.UM
Pietruczuk Mirosława   specjalista diagnostyki laboratoryjnej, specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej Kierownik ZDL/Kierownik ds. Jakości
mgr Offierska Małgorzata   specjalista analityki klinicznej st. asystent diagnostyki laboratoryjnej, Z-ca Kierownika ZDL
dr n. med. Kraszula Łukasz   specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej st. asystent diagnostyki laboratoryjnej, Z-ca Kierownika ds. Jakości
dr hab. n. med. Eusebio Makandjou-Ola mł. asystent, Kierownik administracyjny
dr n.med. Jasińska Anna   specjalista diagnostyki laboratoryjnej st. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr  Tyfa Jolanta   I stopień z analityki klinicznej, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej st. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr  Woźniak-Sosnowska Urszula   specjalista diagnostyki laboratoryjnej st. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr  Kusińska Małgorzata   I stopień z analityki klinicznej, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr  Głusiński Krzysztof mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr  Kobus Justyna   otwarta specjalizacja z laboratoryjnej  diagnostyki mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr Garnys Monika   otwarta specjalizacja z laboratoryjnej  diagnostyki mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr  Kwiatosińska Anna   otwarta specjalizacja z laboratoryjnej  diagnostyki mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr  Łuczyńska-Kowal Daria mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr  Rafalska Iwona mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr Rzeźnicka Anna mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej
  Kubiak Renata   diagnosta laboratoryjny
  Kubiak Monika   diagnosta laboratoryjny
  Rus Krzysztof   diagnosta laboratoryjny
  Wodziński Damian   diagnosta laboratoryjny
  Marcinek Piotr   diagnosta laboratoryjny
  Gajder Magdalena   st. technik analityki medycznej
  Grabarczyk Bogumiła   st. technik analityki medycznej
  Dopieralska Elżbieta   st. technik analityki medycznej
  Klockowska Barbara   st. technik analityki medycznej
  Kornaga Katarzyna   st. technik analityki medycznej
  Kowalska Anna   st. technik analityki medycznej
  Marcińczyk Ewa   st. technik analityki medycznej
  Smolińska Elżbieta   st. technik analityki medycznej
  Szabela Iwona   st. technik analityki medycznej
  Szulczewska Barbara   st. technik analityki medycznej
  Szymoniak Anna   st. technik analityki medycznej
  Waliszek Iwona   st. technik analityki medycznej
  Maroszek-Kurkiewicz Agnieszka   st. sekretarka medyczna
  Kołodziej Małgorzata   rejestratorka medyczna
  Kotwasińska Mariola   Pomoc laboratoryjna
  Karasińska Gabriela   Pomoc laboratoryjna
Szczególowe informacje na temat Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (plik PDF)
Pracownia Mikrobiologii - Personel
dr n. med. Bartoszko-
Tyczkowska
Anna   specjalista mikrobiologii Kierownik Pracowni Mikrobiologii USK nr 1
mgr Chojecka Violetta   specjalista mikrobiologii st. asystent
mgr Ważyńska Anna   specjalista mikrobiologii st. asystent
dr n. med. Kiryszewska Agnieszka   diagnosta laboratoryjny mł. asystent
mgr Krasińska Małgorzata   diagnosta laboratoryjny mł. asystent
mgr  Żołnierz Katarzyna   diagnosta laboratoryjny mł. asystent
mgr  Szpakowska Anna   - mł. asystent
mgr  Komar Renata   - mł. asystent
  Chmielewska Anna   - st. technik
  Jeziorna Małgorzata   - st. technik
Pracownia Mikrobiologii oferuje badania mikrobiologiczne w nastepującym zakresie:
Posiew materiałow biologicznych w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych oraz grzybów chorobotwórczych (identyfikacja do gatunku oraz lekowrażliwości).
Wykonujemy także badania ASO; badanie kału w kierunku antygenu oraz toksyn Clostridum difficile, obecności antygenu Legionella w moczu.
Posiadamy aktualny certyfikat POLMICRO.
PARTNERZY: